پروژه های درحال اجرا


احداث راه دسترسی میانه – سد شهریار ( آذربایجان شرقی )
احداث راه دسترسی میانه – سد شهریار ( آذربایجان شرقی )نام پروژه : احداث راه دسترسی میانه – سد شهریار ( آذربایجان شرقی )کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی    
احداث کمربندی میانه ( آذربایجان شرقی )
 احداث کمربندی میانه ( آذربایجان شرقی ) نام پروژه : احداث کمربندی میانه ( آذربایجان شرقی ) کارفرما : اداره کل راه وشهرسازی استان آذربایجان شرقی مشاور : شرکت مهندسان مشاور پاسار&nbs
پروژه بازسازی و بهینه سازی ساختمان 15 طبقه مرکزی بنیاد مستضعفان
نام پروژه : بازسازی و بهینه سازی ساختمان مرکزی 15 طبقه بنیاد مستضعفانکارفرما : مرکز پشتیبانی بنیاد مستضعفانمشاور : مهندسین مشاور بنیاد سازهمبلغ پیمان : 250 میلیارد ریالمدت : 15 ماه   &n
عملیات حفاری تونل اصلی البرز واقع در آزادراه تهران - شمال
 نام پروژه : حفاری تونل اصلی البرز- تونل شرقی کارفرما :شرکت آزاد راه تهران – شمال مدیریت طرح : شرکت آبادگران مارگون مشاور : مهندسین مشاور لانیز مبلغ پیمان :431 میلیارد ریال مدت : 2 سال