پروژه های خاتمه یافته


پیاده روسازی و جدول گذاری مناطق کرج
 پیاده روسازی و جدول گذاری مناطق کرجنام پروژه : پیاده روسازی و جدول گذاری مناطق کرجکارفرما و مشاور : شهرداری کرجمبلغ اولیه پیمان : 42.4 میلیارد ریالمدت : 8 ماهتاریخ شروع : 1388/03/31شرح پروژه :&n
احداث بایگانی راکد بیمارستان شفا سمنان
 احداث بایگانی راکد بیمارستان شفاء سمناننام پروژه : احداث بایگانی راکد بیمارستان شفاء سمنانکارفرما و مشاور : شرکت طرح و اجراء خانه سازی ایرانمبلغ پیمان : 4.7 میلیارد ریالمدت : 10 ماهتاریخ شروع :
عملیات اجرایی قطعه 2 الف محور پل سفید – قائم شهر ( استان مازندران )
عملیات اجرایی قطعه 2/الف محور پل سفید – قائم شهر ( استان مازندران )نام پروژه : عملیات اجرایی تونل­های 3 و 4 از قطعه 2/الف محور پل سفید – قائم شهر ( استان مازندران )کارفرما : شرکت ساخت
عملیات حفاری تونل های دو قلوی قطعه چهارم آزادراه تهران – شمال
 عملیات حفاری تونل های دو قلوی قطعه چهارم آزادراه تهران – شمالنام پروژه : عملیات حفاری تونل های دو قلوی قطعه چهارم آزادراه تهران – شمالکارفرما : شرکت آزادراه تهران – شمالمشاور :
حفاری تونل دسترسی به دهانه جنوبی تونل تالون
 حفاری تونل دسترسی به دهانه جنوبی تونل تالون نام پروژه : حفاری تونل دسترسی به دهانه جنوبی تونل تالونکارفرما : شرکت آزاد راه تهران – شمالمشاور : مهندسین مشاور لانیزمبلغ پیمان :49.6 میلی
طرح و اجرای اصلاحات بیمارستان لبافی نژاد تهران
 طرح و اجرای اصلاحات بیمارستان لبافی نژاد تهراننام پروژه : طرح و اجرای اصلاحات بیمارستان لبافی نژاد تهرانکارفرما و مشاور : شرکت طرح و اجراء خانه سازی ایرانمبلغ پیمان : 2 میلیارد ریالمدت : 1 سالتا
پروژه احداث انتقال خط برق 20KV تله کابین توچال
 پروژه احداث انتقال خط برق 20KV تله کابین توچالنام پروژه : احداث انتقال خط برق  20KV تله کابین توچالکارفرما : شرکت تله کابین توچالمشاور : واحد مهندسی برق تله کابین توچالمبلغ پیمان :14 میلیار
عملیات احداث ، بهینه سازی و بازسازی ساختمان آموزش بنیاد مستضعفان
 عملیات احداث ، بهینه سازی و بازسازی ساختمان آموزش بنیاد مستضعفاننام پروژه : بازسازی و بهینه سازی ساختمان ها و محوطه بنیاد مستضعفانشامل :پروژه احداث ، بهینه سازی و بازسازی ویلاهای ساختمان مرکزی بنیاد
عملیات احداث ، بهینه سازی و بازسازی ویلاهای ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان
 عملیات احداث ، بهینه سازی و بازسازی ویلاهای ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان نام پروژه : بازسازی و بهینه سازی ساختمانها و محوطه بنیاد مستضعفانشامل :پروژه احداث ، بهینه سازی و بازسازی ویلاهای ساختمان مرکز
عملیات بازسازی و بهینه سازی ساختمان دیتاسنتر بنیاد مستضعفان
 عملیات بازسازی و بهینه سازی ساختمان دیتاسنتر بنیاد مستضعفاننام پروژه : بازسازی و بهینه سازی ساختمانها و محوطه بنیاد مستضعفانشامل :پروژه احداث ، بهینه سازی و بازسازی ویلاهای ساختمان مرکزی بنیاد مستضعف
عملیات احداث دیوار مالون واقع در محوطه بنیاد مستضعفان
 عملیات احداث دیوار مالون واقع در محوطه بنیاد مستضعفاننام پروژه : بازسازی و بهینه سازی ساختمانها و محوطه بنیاد مستضعفان شامل :پروژه احداث ، بهینه سازی و بازسازی ویلاهای ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفانپرو
عملیات خاکی احداث کارخانه 2.5 میلیون تن در سال کنسانتره سنگ آهن سنگان
نام پروژه : عملیات خاکی احداث کارخانه 2.5 میلیون تن در سال کنسانتره سنگ آهن سنگانکارفرما : شرکت فولاد شرق کاوهمشاور : مهندسین مشاور سامیکمبلغ پیمان : 31 میلیارد ریالمدت : 6 ماهتاریخ شروع : 1392/08/12ش
عملیات خاکبرداری و اجرای تحکیمات اولیه سر ریز سد مخزنی کوچکری گلپایگان
نام پروژه : خاکبرداری و اجرای تحکیمات اولیه سر ریز سد مخزنی کوچکری – گلپایگانکارفرما : قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) – موسسه جوادالائمهمشاور : شرکت مهندسین مشاور مهاب قدسمبلغ پیمان : 21 میلیارد ریا
عملیات اجرایی فاز 4 شهر جدید پردیس
عملیات اجرایی فاز 4 شهر جدید پردیسنام پروژه : عملیات اجرایی فاز 4 شهر جدید پردیسکارفرما : شرکت آزاد راه تهران – شمالمبلغ پیمان : 15.3 میلیارد ریالمدت : 1 سالتاریخ شروع : 1377/09/23شرح پروژه :از دیگر ف
حفاری تونل دسترسی البرز
 حفاری تونل دسترسی البرزنام پروژه : حفاری تونل دسترسی البرزکارفرما : شرکت آزاد راه تهران – شمالمشاور : مهندسین مشاور آمبرگ سوییسمبلغ پیمان : 62.7 میلیارد ریالمدت : 4 سالتاریخ شروع : 10/04/ 1383شرح پرو
عملیات اجرایی قطعه 7 آزادراه تهران-شمال
 عملیات اجرایی قطعه 7 آزادراه تهران-شمالنام پروژه : عملیات اجرایی قطعه 7 آزادراه تهران-شمالکارفرما : شرکت آزاد راه تهران – شمال مشاور : شرکت مهندسین مشاور لانیز مبلغ پیمان :  11.8 میلیارد ریال مدت : 2