پروژه های خاتمه یافته


عملیات بازسازی و بهینه سازی ساختمان دیتاسنتر بنیاد مستضعفان
 نام پروژه : بازسازی و بهینه سازی ساختمانها و محوطه بنیاد مستضعفان شامل :پروژه بازسازی و بهینه سازی ساختمان دیتاسنتر بنیاد مستضعفان پروژه احداث دیوار مالون واقع در محوطه بنیاد مستضعفان  &nbs
احداث بایگانی راکد بیمارستان شفا سمنان
 نام پروژه : احداث بایگانی راکد بیمارستان شفاء سمنان کارفرما و مشاور : شرکت طرح و اجراء خانه سازی ایران مبلغ پیمان : 4.7 میلیارد ریال مدت : 10 ماه تاریخ شروع :  1387/11/15   &
پیاده روسازی و جدول گذاری مناطق کرج
نام پروژه : پیاده روسازی و جدول گذاری مناطق کرج کارفرما و مشاور : شهرداری کرج مبلغ اولیه پیمان :42.4 میلیارد ریال مدت : 8 ماه تاریخ شروع:1388/03/31         
عملیات اجرایی قطعه 2 الف محور پل سفید – قائم شهر ( استان مازندران )
نام پروژه : عملیات اجرایی تونل­های 3 و 4 از قطعه 2/الف محور پل سفید – قائم شهر ( استان مازندران ) کارفرما : شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور(معاونت ساخت وتوسعه راهها) - شرکت رامان &n
حفاری تونل دسترسی به دهانه جنوبی تونل تالون
  نام پروژه :حفاری تونل دسترسی به دهانه جنوبی تونل تالونکارفرما :شرکت آزاد راه تهران – شمال مشاور :مهندسین مشاور لانیز مبلغ پیمان :49.6 میلیارد ریال مدت : 10 ماه تاریخ شروع :1383/03/18
طرح و اجرای اصلاحات بیمارستان لبافی نژاد تهران
 نام پروژه : طرح و اجرای اصلاحات بیمارستان لبافی نژاد تهران کارفرما و مشاور : شرکت طرح و اجراء خانه سازی ایران مبلغ پیمان : 2 میلیارد ریال مدت : 1 سال تاریخ شروع : 1388/05/18   &nb
عملیات خاکی احداث کارخانه 2.5 میلیون تن در سال کنسانتره سنگ آهن سنگان
نام پروژه :عملیات خاکی احداث کارخانه 2.5 میلیون تن در سال کنسانتره سنگ آهن سنگانکارفرما :شرکت فولاد شرق کاوه مشاور :مهندسین مشاور سامیک مبلغ پیمان:31 میلیارد ریال مدت : 6 ماه تاریخ شروع :1392/08/12&nb
عملیات خاکبرداری و اجرای تحکیمات اولیه سر ریز سد مخزنی کوچکری گلپایگان
نام پروژه:خاکبرداری و اجرای تحکیمات اولیه سرریزسد مخزنی کوچکری–گلپایگان کارفرما:قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)–موسسه جوادالائمه مشاور:شرکت مهندسین مشاورمهاب قدس مبلغ پیمان:21 میلیارد ریال
عملیات اجرایی فاز 4 شهر جدید پردیس
 نام پروژه : عملیات اجرایی فاز 4 شهر جدید پردیس  کارفرما : شرکت آزاد راه تهران – شمال مبلغ پیمان : 15.3 میلیارد ریال مدت : 1 سال  تاریخ شروع : 1377/09/23     &
حفاری تونل دسترسی البرز
 نام پروژه : حفاری تونل دسترسی البرزکارفرما : شرکت آزاد راه تهران – شمال مشاور : مهندسین مشاور آمبرگ سوییس مبلغ پیمان : 62.7 میلیارد ریال مدت : 4 سال  تاریخ شروع : 10/04/ 1383&nbs
عملیات اجرایی قطعه 7 آزادراه تهران-شمال
 نام پروژه:عملیات اجرایی قطعه 7 آزادراه تهران-شمال کارفرما :شرکت آزاد راه تهران – شمال  مشاور :شرکت مهندسین مشاور لانیز  مبلغ پیمان: 11.8 میلیارد ریال  مدت:2 سال   
عملیات احداث ، بهینه سازی و بازسازی ساختمان آموزش بنیاد مستضعفان
 نام پروژه : بازسازی و بهینه سازی ساختمان ها و محوطه بنیاد مستضعفان  شامل :پروژه احداث ، بهینه سازی و بازسازی ویلاهای ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان پروژه احداث دیوار مالون واقع در محوطه بنیاد
عملیات احداث ، بهینه سازی و بازسازی ویلاهای ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان
 نام پروژه : بازسازی و بهینه سازی ساختمانها و محوطه بنیاد مستضعفانشامل :پروژه احداث ، بهینه سازی و بازسازی ویلاهای ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفانپروژه احداث دیوار مالون واقع در محوطه بنیاد مستضعفان
عملیات احداث دیوار مالون واقع در محوطه بنیاد مستضعفان
 نام پروژه : بازسازی و بهینه سازی ساختمانها و محوطه بنیاد مستضعفان شامل :پروژه احداث ، بهینه سازی و بازسازی ویلاهای ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان پروژه احداث دیوار مالون واقع در محوطه بنیاد مستضعف
پروژه احداث انتقال خط برق 20KV تله کابین توچال
 نام پروژه : احداث انتقال خط برق  20KV تله کابین توچال کارفرما : شرکت تله کابین توچال مشاور : واحد مهندسی برق تله کابین توچال مبلغ پیمان :14 میلیارد ریال مدت : 20 روز تاریخ شروع : 1393/06/16
عملیات حفاری تونل های دو قلوی قطعه چهارم آزادراه تهران – شمال
 نام پروژه : عملیات حفاری تونل های دو قلوی قطعه چهارم آزادراه تهران – شمال کارفرما : شرکت آزادراه تهران – شمال مشاور : شرکت مهندسین مشاور پارس مبلغ پیمان : 116 میلیارد ریال مدت :1 سال