عملیات خاکی احداث کارخانه 2.5 میلیون تن در سال کنسانتره سنگ آهن سنگان


نام پروژه :عملیات خاکی احداث کارخانه 2.5 میلیون تن در سال کنسانتره سنگ آهن سنگان
کارفرما :شرکت فولاد شرق کاوه
مشاور :مهندسین مشاور سامیک
مبلغ پیمان:31 میلیارد ریال
مدت : 6 ماه
تاریخ شروع :1392/08/12
 
شرح پروژه :
اجرای عملیات خاکی در مجموع به حجم 450.000 مترمکعب شامل خاکبرداری ، خاکریزی ، حمل و بارگیری و سایر عملیات مربوطه در سایت کنسانتره سنگان واقع در شهرستان خواف، استان خراسان رضوی با ماشین­آلات سنگین توسط این شرکت انجام شد .
هدف از اجرای این پروژه، احداث کارخانه کنسانتره آهن با عیار ۶۸ % به ظرفیت سالیانه دو و نیم (۲.۵) میلیون تن در سال در استان خراسان رضوی، شهرستان خواف، در منطقه سنگان و در مجاورت معادن سنگ آهن سنگان می باشد.