عملیات اجرایی قطعه 2 الف محور پل سفید – قائم شهر ( استان مازندران )


نام پروژه : عملیات اجرایی تونل­های 3 و 4 از قطعه 2/الف محور پل سفید – قائم شهر ( استان مازندران )
کارفرما : شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور(معاونت ساخت وتوسعه راهها) - شرکت رامان
 
مشاور : شرکت مهندسین راه ور ایران
مبلغ پیمان : 100 میلیارد ریال
مدت : 14 ماه
تاریخ شروع : 1390/02/19
شرح پروژه :
 
 محور فیروزکوه بزرگراهی است که از تهران تا قائم شهر و سپس تا ساری ادامه دارد . مسیر تهران تا قائم شهر در این جاده 247 کیلومتر است، محور تهران ـ بومهن ـ رودهن ـ فیروزکوه ـ قائم‌شهر یکی از محورهای اصلی اتصال به شمال کشور است. با توجه به اینکه این جاده جزو 4 محور اتصالی به شمال کشور است و شرایط توپوگرافی مناسبی برای بهینه‌سازی و بزرگراه شدن دارد، بهترین محور بزرگراهی به شمال کشور و استان مازندران است.
 
راه از درون مناطق کوهستانی عبور کرده و پس از عبور از شهر شیرگاه ، چهره منطقه از حالت کوهستانی خارج شده و در نزدیکی شهر قائم شهر ، راه وارد جلگه نسبتا هموار حاشیه دریای خزر می شود.
 
محل اجرای پروژه واقع در نزدیکی شهرستان شیرگاه بوده و تعریض محور مورد نظر از نقاط بحرانی این محور بوده که بر اهمیت این قسمت از پروژه می افزاید . بدین ترتیب احداث این محور به روانی ترافیک کمک شایانی نموده و گام بزرگی در توسعه و ایمنی منطقه برخواهد داشت . عملیات احداث 2 دستگاه تونل دوخطه جمعاً به طول 735 متر بر عهده این شرکت می­ باشد .