بازدید عوامل نظارت مهندسین مشاور بنیاد سازه از پروژه بازسازی و بهینه سازی ساختمان پانزده طبقه بنیاد مستضعفان


DSC_6319بازدید عوامل نظارت مهندسین مشاور بنیاد سازه از پروژه بازسازی و بهینه سازی ساختمان پانزده طبقه بنیاد مستضعفان
 
با توجه به قرارداد منعقده بین بنیاد مستضعفان و شرکت مهندسین مشاور بنیاد سازه در خصوص نظارت عالیه بر پروژه بازسازی و بهینه سازی ساختمان پانزده طبقه بنیاد با عنایت به بازدید انجام شده از طبقات در حال بازسازی شامل طبقات همکف الی پنجم توسط شرکت تالون و همچنین بررسی برنامه زمانبدی و اصلاح آن، گزارش نظارت عالیه منتهی به تاریخ 93/06/17 برای کارفرمای محترم پروژه تنظیم و ارسال گردید .
در بخشی از این گزارش پیشرفت فیزیکی برنامه ای % 58.97 و پیشرفت فیزیکی واقعی % 64.60 ذکر شده است و درصد تأخیر فیزیکی پروژه نیز صفر می باشد .
تاریخ خبر : 20\1\1397-ساعت-12:12