اعضای هیئت مدیره شرکت تالون


 

 

مدیریت شرکت با اعتقاد و پایبندی به ارزش‌های مکتب حیات‌بخش اسلام و فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، خود و کلیه کارکنان را به این اصول و خط‌مشی متعهد دانسته و با استعانت از یاری خداوند متعال و با مشارکت صمیمانه و جامع مدیران و کارکنان در راه دستیابی به اهداف تدوین شده گام بر می‌دارد.

 

جناب آقای علیرضا صالحی : رئیس هیئت مدیره

 

جناب آقای اکبر نیکزاد : مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

 

جناب آقای فرهاد باقرپور نجف آباد : عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری