آگهی مزایده


بسمه تعالی

 

         آگهی مزایده فروش خودرو ها، ماشین آلات و دوربین ها به شرح ذیل

                                                         

آگهی مزایده فروش خودرو ها ، ماشین آلات و دوربین ها به صورت نقد

ردیف

نام دستگاه

توضیحات / تعداد

سال ساخت

1

وانت پیکان

1دستگاه

1391

2

وانت پیکان

1دستگاه

1393

3

ایسوزو 5 تن

1دستگاه

1383

4

پژو پارس سفید به شماره انتظامی 915ق67 ایران 22 شماره موتور : 12489251731

      شماره شاسی NAAN21CA2BK440219

1390

5

واگن خاکبر

5 عدد

---

6

مجموعه ریل تونل و متعلقات مربوطه

9500 متر طول (حدود 450 هزار کیلو)

---

سوزن تعویض خط ریل  تعداد 5 عدد

---

7

دریل واگن چرخ زنجیریROC712HC (فاقد سند و برگ سبز) (اوراقی فاقد چکش)

1دستگاه

---

8

جامبو اطلس (فاقد سند و برگ سبز) (اوراقی فاقد چکش)

1دستگاه

---

9

دوربین نقشه برداری لایکا توتال استیشن TS06 با متعلقات هر دستگاه سه پایه ، منشور و ژالون

2 دستگاه

---

10

دوربین نقشه برداری لایکا توتال استیشن TCR 805  با متعلقات هر دستگاه سه پایه ، منشور و ژالون

1 دستگاه

---

1-     متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و اسناد شرکت در مزایده و هماهنگی برای بازدید از تاریخ درج آگهی حداکثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 02/07/98 به آدرس : تهران – جنت آباد جنوبی – خیابان پژوهنده خیابان پیامبر غربی پلاک 204 واحد 12 دفتر شرکت تالون مراجعه نمایند. شماره تماس : 44975437 داخلی 101

2-     مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 02/07/98

3-     زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 03/07/98 می باشد و متقاضیان می توانند با ارائه کارت شناسایی در جلسه شرکت نمایند.

4-     شرکت تالون در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5-     میزان سپرده شرکت در مزایده معادل 5 % قیمت پیشنهادی می باشد که باید به صورت چک بانکی در وجه شرکت تالون به همراه سایر مدارک تحویل گردد.

 

 

تاریخ خبر : 27\6\1398-ساعت-14:55